Hoppa till sidans innehåll

Protokoll, kretsmöte orientering, västra kretsen Skaraborg

01 DEC 2015 13:54
Alltihopa nedan...
Datum: 2015-11-10
Plats: Petersburg, Skara
Närvarande föreningar: IK Gandvik (3 representanter), Lidköpings VSK (2 representanter), Istrums SK (1 representant), Ryda SK (1 representant), Främmestad IK (1 representant), OK Klyftamo (1 representant)
  • Skapad: 01 DEC 2015 13:54

Protokoll, kretsmöte orientering, västra kretsen Skaraborg

 

1 Mötet öppnas

Magnus Sundmark förklarade mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordning

Dagordningen för mötet godkändes.

3 Val av ordförande av mötet

Magnus Sundmark, IK Gandvik, valdes till ordförande.

4 Val av sekreterare för mötet

Maria Heder, IK Gandvik, valdes till sekreterare.

5 Val av justerare för mötet

Lars Melander, Lidköpings VSK och Stefan Andersson, Istrums SK valdes att justera protokollet.

6 Rapport från Skaraborgsklubbarnas möte samt info från VOF

Magnus rapporterade och informerade om:

-          Framtidsforum i Falköping 28/11 2015

-          Utbildningshelgen i Vara 6-7/2 2016

-          Ungoteket (Utbildning för ungdomar i VOF´s regi)

-          Team Sportia League 2016

-          SOFT´s projekt ”Orientera-flera och mera”

-          Ny digital plattform- älskaorientering.nu (lanseras i vår)

-          Kretstränarprojektet under 2015 och ev fortsättning under 2016

-          Skaraborg by night (program längst bak i protokollet)

-          VOF´s ungdomsaktiviteter:          O-camp 19-23/6 2016

Daladubbeln

USM-trupp (ingen uttagning, fri anmälan)

Konfan gör uppehåll under 2016 pga får få anmälda

En påminnelse att tävlingar som ska arrangeras under 2017 anmäls senast 31/3 2016.

Huvudkanalen för att sprida information om våra arrangemang är Facebook. Det är viktigt att de i klubben som har tillgång till Facebook ser till att informationen sprids till alla i klubben. Alla arrangemang läggs in i Eventor.

7 Kretstränare/kretsträningar 2016

Projektet är avslutat från VOF´s sida så om kretsen vill fortsätta med en kretstränare får klubbarna ta kostnaden. Kostnaden är ca 15000 kr/år, delat på 6 klubbar så blir kostnaden strax under 3000 kr/klubb och år. Alternativet är att klubbarna arrangerar kretsträningar i egen regi.

De flesta av klubbarna tycker att kretsträningarna har varit riktigt bra och önskar gärna fortsätta med en kretstränare.

Mötet beslutade att klubbarna letar efter en kretstränare hemma i klubbarna. Om ingen kretstränare har hittats innan utbildningshelgen i februari 2016 så arrangerar klubbarna kretsträningar i egen regi.

8 Gemensam planering

Program vårens kretsträningar

31/3              Ryda SK(POL)

6/4                Lidköpings VSK

14/4              Istrums SK (POL, Axvall)

19/4              OK Klyftamo

28/4              Främmestad IK (POL, Grästorp)

2/5                Ryda SK

12/5              OK Klyftamo (POL)

Om kretsen hittar en kretstränare kan även herr och dammatcherna användas till kretsträning.

Höstens kretsträningar arrangeras på POL fram till Axevallanatten.

Herrmatch

17/5              IK Gandvik

Dammatch

25/5              Främmestads IK

Kretssprint

1/6                Lidköpings VSK

Akronmatch

14/6              Ryda SK        Ev bjuda in även OK Klyftamo, Istrums SK och Främmestad IK

 

 

Femkvällars

5/7                Istrums SK

7/7                OK Klyftamo

12/7              Lidköpings VSK

14/7              IK Gandvik

19/7              Främmestad IK

För att det ska vara lättare att veta vilken längd och svårighetsgrad som banorna har så ska banorna kallas Öppen 7 (kort), Öppen 8 (mellan), Öppen 9 (lång). Det ska även finnas en Öppen 1 (ca 2 km, vit) och en Öppen 3 (4-5 km, gul).

KM-Lång

16/8              Istrums SK

Kretskavle

23/8              OK Klyftamo

25-mannaträning

25/9              OK Klyftamo

Motionsorienteringar

Motionsorienteringarna ligger på några av våra gemensamma arrangemang fr.o.m. maj t.o.m. 5-kvällars. Information om motionsorienteringarna finns på klubbarnas hemsidor, naturpasset och på motionsorientering.se.

Program

12/5              POL Holmestad

17/5              Herrmatch

21/5              SKBGs sprint

25/5              Dammatch

1/6                Kretssprint

4/6                Kinnekulledubbeln

14/6              Akronmatchen

+ 5 kvällars

 

 

 

9 Naturpasset, gemensam marknadsföring av motionsorientering

De flesta klubbarna arrangerar naturpasset i lite olika utförande.

Gemensam marknadsföring om motionsorientering diskuterades och VOF samordnar marknadsföringen. VOF gör en gemensam informationslapp som klubbarna bl.a. kan använda i naturpasset. VOF vill ha information om plats och tid för träningarna senast 1/3 2016.

10 Avgifter under 2016

Motionsorienteringar         40 :-

Kretstävlingar                     40 :- (löpare från andra kretsar 40 :- )

5-kvällars                            40 :-

Löpare från kretsens klubbar debiteras i efterskott, övriga ska betala kontant eller via swich.

11 Övriga frågor

Magnus förslog att kretsen ska ha två möten per år vilket alla tyckte var en bra idé.

Förslag att ha kombinationslag i U-tiomila. IK Gandvik tar på sig samordningsskapet.

OK Klyftamo önskar att kretsens klubbar samarbetar med att få kombinationslag flera stora stafetter ex 25-manna och tiomila.

Nästa år går VM i Strömstad. Flera klubbar kanske planerar att arrangera klubbresa dit. Fråga gärna andra klubbar så resorna kan samordnas.

En mejllista upprättades, se bilaga 1.

Alla uppmanas att sprida informationen om kretsarrangemangen till klubbarna så att de kommer med i klubbarnas kalendrar.

12 Nästa möte

Måndag 20/6 2016 i Skara, IK Gandvik

Onsdag 16/11 2016 i Lidköping, Lidköpings VSK

13 Mötet avslutas

Magnus tackar för visat intresse och avslutade mötet. Deltagarna tackade för fikat som IK Gandvik fixat.

 

Vid tangenterna Maria Heder

Justeras

Stefan Andersson och Lars Melander

 

Bilaga 1

Mejllista att skicka protokoll och annan information

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

This is a mailto link

 

Skaraborg by night 2015-2016

 

Tisdag          17/11          OK Skogsstjärnan
Torsdag       3/12             Istrums SK
Tisdag          15/12          IF Hagen
Torsdag       14/1             Gudhems IF
Tisdag          26/1             Ryda SK
Torsdag       11/2             Falköpings AIK OK
Tisdag          23/2             Lidköpings VSK
Tisdag          8/3               OK Klyftamo, Vröölnatta

Skribent: Magnus Sundmark

 

 

  

 

 

 

  

Postadress:
IK Gandvik - Orientering
Tiveljung, Valhallagatan 9 B
53234 Skara

Kontakt:
Tel: 051127126, +46104764141
E-post: This is a mailto link

Se all info